Ankara estetik cerrahi uzmanı Bülent TEKEREKOĞLU, burun estetiği,Estetik Cerrahim, Estetik Cerrahi Ankara, Ankara Estetik Cerrahi, Yüz Estetiği, Vücut Estetiği, Yüz Gençleştirme, Botox,Karın Germe, LPG, Burun Estetiği, Meme Estetiği
OPR. DR. BÜLENT TEKEREKOĞLUESTETİK PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI

KULAK ESTETİĞİ

Kulak yüzümüzün estetik ünitelerinden biridir. Kulak operasyonu genelde çocuk okula başlamadan önce yapılmalıdır. Çocuklar erişkinlere göre daha acımasız olduklarından birbirleri ile dalga geçerler. Buda çocuklarda psikolojik sıkıntı yaratabilir. Kız çocukları saçını hiç toplamaz , erkek çocuklar saç uzatır v.s. Otoplasti de denen kulak estetiği kepçe kulakları başa daha yaklaştırmak, olmayan kıvrımları yeniden oluşturmak esasına dayanır.

Bu operasyon çocuklarda genel anastezi ile erişkinlerde ise lokal veya genel anastezi ile yapılabilir.

Kulağın arkasında girilerek dikişler ile ve gerekirse kıkırdak çıkarılarak kulak arkaya yaklaştırılır. Burada kulağı tamamen arkaya yapıştırmak doğru değildir. İdeal açı 15-20 derecedir. Bu oranı sağlamak gerekir. Operasyon sonrası ağrı kesiciler ile ağrı giderilir.

Genel anastezi alan hastalar 6 saat sonra lokal anastezi ile opere olanlar 1 saat sonra eve yollanır.

Hastaya eriyen dikişler kullanılır ve dikiş alınmaz. Hasta 1 hafta tenisçi bandajı kullanır.

Operasyon:
Otoplasti genellikle birbuçuk-iki saat sürer, komplike olgular daha uzun sürebilir. Operayon sırasında kulak arkasından yapılan birkaç santimlik kesiden girilerek kulak kıkırdakları törpülenir. Yeni şekillerinde kalmaları için alınmasına gerek olmayan dikişlerle yeni kulak kıvrımı oluşturulur. Bazen kulak ön yüzdeki kıvrım içinde küçük bir deri kesisi yapılarak kıkırdak çıkarılması gerekebilir. Bu durumda kulak ön yüzde, kıvrım içinde gizli, hemen hemen hiç farkedilmeyen bir dikiş hattı vardır ve bu hat zaman içinde solarak giderek belirsizleşecektir.

Ameliyat Sonrası :
Erişkinler ve çocuklar ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkıp dolaşabilir ve eve gidebilirler. Hastamızın başı, ameliyatın sonunda şekillenme ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için sarılacaktır. Kulaklar birkaç gün ağrıyabilir ancak bu şikayet ilaçlarla yatıştırılabilir.
Yedi gün sonra bu sargı çıkarılarak daha hafif bir pansuman ile baş sarılacaktır. Bu sargıların da çıkarılmasından sonra doktorunuz 6 hafta boyunca gece-gündüz kullanmak üzere kafa bantı önerecektir. Bu sürenin sonunda bant 6 hafta daha sadece geceleri olmak üzere kullanılmalıdır. Dikişler genellikle bir hafta içinde alınır.
Kulağın büküleceği herhangi bir aktiviteden birbuçuk ay kadar kaçınılmalıdır. Erişkinlerin çoğu işlerine aşağı yukarı on gün içinde dönebilir. Çocuklar yedi gün civarı bir sürede okula gidebilirler,ancak aktivitelerde dikkatli olmaları gerekir. Çocuğunuzun öğretmeninden bu konuda birkaç hafta boyunca çocuğunuza göz kulak olması yönünde yardım isteyebilirsiniz.

Her Cerrahi Biraz Belirsizlik ve Risk Taşır:
Otoplasti kalifiye,deneyimli bir cerrah tarafından yapılırsa komplikasyonlar oldukça nadir ve küçüktür. Ancak her cerrahide olduğu gibi cerrahi ile ilgili riskler ve işleme özel spesifik komplikasyonlar söz konusu olabilir.

Hastaların küçük bir yüzdesinde kulakta kan pıhtısı gelişebilir.bu pıhtı kendiliğinden eriyip yok olabilir veya bir iğneyle çekilebilir. Nadiren, kulak kıkırdağında skar dokusu oluşumuna neden olan bir enfeksiyon gelişebilir. Bu enfeksiyonlar genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir; Nadiren enfekte bölgeyi cerrahi işlemle boşaltmak gerekebilir.

Diğer Kulak Şekil Bozuklukları:
Kepçe kulak dışında,ameliyat ile düzeltilebilecek başka kulak problemleri de vardır. Bunlar arasında “Lop Ear”: kulak üst kesimi aşağı ve öne kıvrımlı ise; “Cup Ear” çok küçük kulak ve “Shell Ear”:dış kenardaki kurvatur ,doğal kıvrım ve çizgilerin kaybolduğu kulak sayılabilir. Ayrıca büyük kulak memelerine yönelik işlemler de yapılabilir. Yine ek olarak doğuştan veya bir kaza sonrası kulağını kaybedenler için yeni kulak yapılabilir. Bazen orjinal problemden daha kötü olan bir skar kalabilir.

Daha Doğal Görünümlü Kulaklar:
Birçok hasta ,genç veya erişkin kulak ameliyatı sonucundan tatmin olmayabilir. Ancak amaç unutmayınız ki mükemmele ulaşmak değil daha iyiye ulaşmaktır. Her iki kulağın tıpa tıp eşit olacağını ummayınız; mutlak simetri hem olanaksız hem de doğal olmayan birşeydir. Müdaheleyi ve beklentilerinizi operasyon öncesi doktorunuzla tartışırsanız sonuçtan daha memnun kalma şansınız artar.